Vilka är miljövinsterna med matavfallsinsamling?

Globalt innebär rötning av matavfall att biogas kan ersätta fossila bränslen och därmed minska klimatpåverkan från transporter, alternativt värme- eller elproduktion beroende på hur biogasen används.

Lokalt bidrar biogasen till fordonsbränsle med minskade partikelutsläpp. Renare luft och bättre klimat helt enkelt.

Biogödseln, som är en restprodukt från rötningsprocessen har hög näringshalt och kan användas till åkermark eller ekologiskt odling. Vi återför därför näringsämnen i matavfallet så att kretsloppet sluts.

Tekniska Verken

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.